فرم ثبت نام در دوره های تخصصی

  • لطفا شماره ی تماس صحیح و فعال خود را وارد نمائید تا پس از بررسی های لازم، از طریق روابطِ عمومی مرکز جامعة الاحکام با شما تماس گرفته شود؛
کاربرانِ فرهیخته ی جامعة الاحکام در این بخش قادر خواهند بود که از طریق فرمِ ثبت نامِ پویا درخواست برگزاری دوره های عمومی و تخصصیِ احکام را برای مرکز ارسال نمایند تا تیم روابطِ عمومیِ جامعة الاحکام در اسرع وقت جهتِ انجام هماهنگی های لازم با ایشان تماس بگیرد؛

 

جهت درخواست دوره چند نکته را در نظر بگیرید:
  • حتما اطلاعاتِ وارد شده در فرم به صورتِ صحیح وارد گردد؛
  • بعد از انجام درخواست در اسرعِ وقت با شماره ی تماسِ وارد شده تماس گرفته خواهد شد، لذا
  • خواهشمندیم که در فیلد شماره ی تماس، یک شماره ی فعال و در دسترس را وارد نمائید؛
  • در فیلد انتخاب دوره صرفا انتخاب نوعِ دوره (تخصصی) یا (عمومی) کفایت می کند و برای مشخص شدنِ زیر مجموعه های دوره ها و همچنین روندِ کار با شما تماس گرفته میشود؛