مرور رده

خمس

تکلیف خمسِ پولِ پیش پرداختِ خانه

برای اجاره خانه مقداری پولِ پیش پرداخت کرده ام، اگر این پول از منابع کسب باشد و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آیا پس از دریافت بلافاصله باید خمس آن پرداخت شود و در صورتی که بخواهم با همان پول در جای دیگر منزل اجاره کنم، چطور؟ پاسخ: خمس تعلّق می‌گیرد ولی اگر به این پول برای اجاره منزل نیاز دارد می‌تواند مهلت بگیرد و پس از رفع نیاز پرداخت نماید.…
ادامه مطلب ...