مرور رده

نماز

پرسش و پاسخ شرعی | احکام وضو (پاسخ به 10 پرسش کاربردی)

کمک گرفتن از دیگران برای وضو پرسش: اگر دیگری شیر آب را باز کند یا با وسیله ای (مانند بطری، پارچ يا شلنگ) روی دست ما آب بریزد، آیا وضو باطل است؟ پاسخ: ا گر دیگری در همین حدّ کمک کند که مثلا  شلنگ را بگیرد یا آب را با وسیله ای در مشت ما بریزد، این کار اشکال ندارد و وضو را باطل نمی کند؛ هر چند مکروه است؛ اما ا گر دیگری ما را وضو دهد و آب را روی قسمت…
ادامه مطلب ...