مرور برچسب

جلسه

جلسه پشت جلسه (الاجتماعات المتتالية و المتواصلة)

چرا ما اينقدر به برگزاری جلسه علاقه مندیم؟ از باب ثواب؟ از باب دیدار مومن؟ به جهت بی کاری؟ به جهت عجله؟ به جهت بی برنامگی؟ به جهت ضعف در مدیریت؟ به جهت فواید فراوان جلسه؟  چقدر جلساتمان مفید است؟ آیا برای جلسه پیش نویس وجود داشته است؟ آیا کسی از موضوع جلسه باخبر است؟ چه زمانی موضوع جلسه ابلاغ شد؟ چقدر از زمان جلسه مفید است؟ چقدر هزینه برای رفت و…
ادامه مطلب ...