مرور برچسب

هیئات مذهبی

اصول هیات داری و آسیب شناسی هیات های مذهبی (14) : پاسخ به یک سوال مهم

قسمت چهاردهم: پاسخ به یک سوال مهم چرا رشد جمعیت یا حضور اعضای جدید در مراسم هفتگی هیات ها - حتی در هیات های مطرحی که مداح و سخنران مشهوری دارند - کم رنگ، آهسته، کند یا با رکود همراه است؟ یک) هیات، استقبال، جمعیت  هر چند بنا نیست هر کجا با استقبال زیادی مواجه شد لزوما دلیل بر کیفیت عالی و اجرای مدل خوب هیاتی باشد؛ ولی بدون اغماض عرض می…
ادامه مطلب ...